C-yber Security Quiz är ett kostnadsfritt inlärningsverktyg som gör det möjligt för människor att lära sig lekfullt och interaktivt hur de kan skydda sig mot bedrägerier eller angrepp på internet. Frågesporten finns som en stationär applikation och en mobilapp för Android och iOS och kan spelas var som helst när som helst.

Frågesporten omfattar tekniska hot såsom olika former av sabotageprogram och utpressningsprogram, samt uppdateringar och rekommenderade säkerhetslösningar (även för mobila enheter). Skydd mot bedrägerier (nätfiske, abonnemangsfällor, falska onlinebutiker, vd) diskuteras också och olika lösningar för dataskydd presenteras, bland annat praktiska aspekter som hur man fastställer bra lösenord, hur man utformar anseendet på internet och hur man gör lämpliga sekretessinställningar. Nätmobbning och hatpropaganda på internet står också i fokus för en särskild frågeserimodul. Dessutom presenteras grundläggande information om upphovsrätt och kreativ gemensam produktion.

Särskilda frågesportsmoduler är avsedda för särskilda situationer såsom distansarbete från hemmet (detta tema omfattar ramvillkor, datalagring och datakryptering samt säker WLAN-uppkoppling och lämpliga former av intern kommunikation), internetsäkerhet för barn (inbegripet tekniska former för skydd av barn, datorspel och problemet med internetberoende) och även näthandel (inbegripet betalningsmetoder, köp av läkemedel på nätet och identifiering av annonser).

Frågesporten riktar sig till medborgare som är intresserade av ämnet ”säkerhet på internet” och till alla som är intresserade av att förbättra sina digitala färdigheter.

Utöver innehållet i lärandet har användarna möjlighet att träna vad de lärde sig och konkurrera med andra användare i en frågesport. Frågorna i frågesporten bygger på den digitala kompetensramen för Österrike – DigComp 2.2 AT.

Innehållet ”Smartphone”, ”Att hålla barn säkra på nätet”, ”Online shopping”, ”Copyright” och ”home-office” lades nyligen till med ekonomiskt stöd från arbetskammaren i Niederösterreich.

I mars 2022 hade appen redan över 6.000 registrerade användare. För att främja en hållbar användning lämnades appen in för kvalitetsmärkningen ”Lernapp”. Olika spridningsaktiviteter via press, radio och tv genomfördes kring Safer Internet Day i februari 2022.

Typer av användning av frågesporten

I det första steget utvecklas lärandeinnehållet i cybersäkerhetskvoten i biblioteket. Kunskapen förmedlas med hjälp av en introduktion och konkreta scenarier.

Därefter kan de förvärvade kunskaperna hanteras genom att man besvarar frågesporter. För detta ändamål ställs tio frågor, som väljs ut slumpvis från en rad olika frågor. Felaktigt besvarade frågor ställs på nytt med upprepad praxis tills de har besvarats korrekt tre gånger.

Efter att ha arbetat med innehållet i lärandet och besvarat praktiska frågor utbildas de nyvunna kunskaperna på ett lekfullt sätt. Den kan spelas i form av en frågesport mot andra användare.

Licens

Innehållet i cybersäkerhetskvoten görs tillgängligt för allmänheten inom ramen för licensen ”CC BY-NC 3.0 AT”. Mer information finns på webbplatsen för ovos media GmbH.

Utmärkelser

Cyber Security Quiz tilldelades eAAward i kategorin ”Utbildning och utveckling av mänskliga resurser” i oktober 2021.

Dessutom tilldelades fit4Internet det prestigefyllda priset för personalförvaltning 2020 i Tyskland för sina integrerade kompetensutbildningsåtgärder ”secCHECK ger kvinnliga anställda”, som också omfattar cybersäkerhetskvoten.

© eAward2021

INFORMATION
Geografiskt område Österrike
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Organisation fit4internet , ovos media GmbH,
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare