CODERS.BAY är en praktikorienterad kodningsskola i Linz och erbjuder kodningsutbildning, nätverksteknik och SAP på alla kompetensnivåer för privatpersoner eller privata företag. Utöver standardiserade kurser erbjuds även individuella företagsinterna kurser. CODE.FUSION of CODERS.BAY utbildar asylsökande i programmering och ökar deras chanser att hitta ett jobb i Österrike.

Förfarande

Innan utbildningen börjar går de intresserade igenom en tre veckor lång urvalsprocess. Detta kommer att göra det möjligt för dem att bättre lära känna arbetsprofilen ”Junior Developer” och avgöra om de är lämpliga för detta yrke. Om så är fallet kommer deltagarna att påbörja ett utbildningsprogram på cirka sex månader. Utbildningserbjudandet omfattar programmering, webb- och databaskunskap. Dessutom ingår tyska och engelska kurser.

Programmet bygger på självlärande och självmotivation. Om programmet har slutförts framgångsrikt måste de utexaminerade presentera sitt projektarbete på tyska. Slutligen får de ett ”Junior Developer”-certifikat.

Deltagarna kommer i kontakt med intresserade företag under sin utbildning. När de är färdiga har de utexaminerade chansen att få arbetstillstånd och kan arbeta för ett företag som de ombeds.

Mål

CODE.FUSION syftar till att uppnå två huvudmål. Å ena sidan den akuta bristen på kvalificerad arbetskraft inom it-sektorn, som bör minskas. Å andra sidan bör asylsökande kunna ha en meningsfull anställning under väntetiden för sina asylförfaranden. Genom praktisk utbildning skapar CODE.FUSION en win-win-situation: Asylsökande ges möjlighet att fortsätta sin utbildning inom relevanta områden, samtidigt som bristen på IT-specialister minskar.

CODE.FUSION är producerad av CODERS.BAY. CODERS.BAY är ett gemensamt initiativ av Institute for Vocational Training of Oberösterreich (BFI Oberösterreich) och Private Coventina Foundation. Det genomförs med stöd och samarbete av Linz AG, Linz kommunfullmäktige och organisationerna Caritas, Röda korset, Samaritan Association och Volkshilfe.

Varför är CODE.FUSION en bra praxis?

CODE.FUSION är god praxis på olika nivåer. För det första erbjuder det asylsökande riktad utbildning inom kodifieringsområdet, vilket avsevärt förbättrar deras sysselsättningsmöjligheter i Österrike. Genom att fokusera på att minska bristen på IT-personal och skapa betydande sysselsättningsmöjligheter för asylsökande, CODE. Fusion tar itu med aktuella samhällsutmaningar.

Själva programmet kännetecknas av en strukturerad urvalsprocess, praktiska utbildningsmoduler och åtföljande tyska och engelska kurser. Inlärningsmotivation ensam främjar inte bara tekniska färdigheter utan också personlig utveckling. Att ha nära kontakter med företag under utbildningen ökar deltagarnas sysselsättningsmöjligheter.

Sist men inte minst är samarbetet mellan BFI Oberösterreich och Coventina Private Foundation genom inrättandet av ”CODERS.BAY” ett banbrytande exempel på offentlig-privata partnerskap för att främja digitala färdigheter.

INFORMATION
Geografiskt område Österrike
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Tvärvetenskapliga program och kvalifikationer som omfattar teknik, tillverkning och byggverksamhet