eSkills Malta Foundation anordnade i samarbete med utbildningsministeriet skolbesök för elever som avslutar sin grunskoleutbildning.

Under skolbesöken höll eSkills Maltas stiftelsens personal samtal för att beskriva de viktigaste milstolpar som eleverna måste uppnå innan de börjar arbeta inom den digitala industrin. Samtalen gav en övertygande motivering till valet av en digital karriär genom att ge en översikt över både etablerade och framväxande digitala industrier, däribland e-handel, robotar, teknik för distribuerade liggare, artificiell intelligens osv.

Bakgrund och syften

Syftet med detta är att styra studenterna mot lämpliga akademiska områden så att de kan slutföra den nödvändiga specialiseringen och gå in på det område som de är mest intresserade av. De specifika egenskaperna hos potentiella yrken och de varierande nivåerna av numerisk läs- och skrivkunnighet tillhandahölls. Exempel på roller gavs såsom utvecklare av IKT-säkerhetsspecialist, projektledare samt matchande exempel på kvalifikationer som bör genomgås för en viss roll.

I en del av diskussionen betonades också för eleverna vikten av att skaffa sig färdigheter såsom kritiskt tänkande, problemlösning och kommunikation utöver de formella studier som är relevanta för området.

Besöken pågick under skolåret och femton sådana samtal genomfördes i olika statliga skolor på Malta.

Varför är detta ett gott exempel?

Skolbesöken riktar sig till barn i en ålder där de både kan förstå ämnet för diskussionen och fortfarande har tid att välja det relevanta ämne som kommer att leda dem till en karriär på det digitala området. Dessutom är samtalen särskilt utformade för att övertyga barnen att arbeta digitalt genom att beskriva de viktigaste fördelarna med detta och erbjuda verkliga exempel på sysselsättning. För att visa att digital teknik inte bara hänvisar till kodning, utan också presenteras uppgifter om roller med en variation i nivån på de numeriska kompetenser som skulle vara nödvändiga.

INFORMATION
Geografiskt område Malta
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Hemsida https://eskills.org.mt/en/discoveryourdreamjobindigital/Pages/Digital-Careers-School-Visits-.aspx
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare