BeCode är en belgisk ideell organisation som tillhandahåller kodningsutbildning för personer från underrepresenterade grupper. Organisationen grundades 2016 i syfte att åtgärda den digitala kompetensklyftan i Belgien och ge alla lika tillgång till kodningsutbildning, oavsett bakgrund eller socioekonomisk status.

BeCode erbjuder en rad kodningsbootläger och utbildningsprogram som är utformade för att hjälpa enskilda att utveckla sin kodningsförmåga och bygga upp en karriär inom teknik. Bootlägren är praktiska och praktiska och ger studenterna möjlighet att bygga upp verkliga tillämpningar och få praktisk erfarenhet av att arbeta med modern teknik. Kursplanen omfattar en rad ämnen, bland annat webbutveckling, datavetenskap och produktdesign, och lärs ut av erfarna instruktörer som är yrkesverksamma inom branschen.

En av de viktigaste fördelarna med BeCode är dess fokus på att tillhandahålla en stödjande och inkluderande inlärningsmiljö. Organisationen inser att många personer från underrepresenterade grupper kan stöta på hinder för att få tillgång till kodningsutbildning, och arbetar för att skapa en välkomnande och inkluderande miljö som hjälper eleverna att lyckas. Detta inbegriper att ge eleverna tillgång till en stödjande grupp av kollegor och mentorer samt en rad resurser och stöd för att hjälpa dem att övervinna eventuella utmaningar som de kan ställas inför under sin kodningsresa.

En annan viktig aspekt av BeCode är dess engagemang för mångfald och inkludering. Organisationen är medveten om att teknikindustrin ofta domineras av en homogen grupp människor och arbetar för att tillhandahålla kodningsutbildning för personer med olika bakgrund, däribland kvinnor, color och personer med icke-teknisk bakgrund. Detta bidrar till att främja mångfald och inkludering i teknikindustrin och ger människor från underrepresenterade grupper möjlighet att bygga upp sin kompetens och lyckas i den digitala ekonomin.

Utöver kodning av bootläger och utbildningsprogram erbjuder BeCode också en rad resurser och stöd till studenter när de har slutfört sitt program. Detta inbegriper tillgång till dess alumninätverk, som ger möjligheter till nätverksarbete och yrkesmässig utveckling, samt tillgång till dess karriärstödprogram, som hjälper studenter att hitta arbetstillfällen och gå in i en teknisk karriär.

BeCode har också ett nära samarbete med lokala företag och organisationer för att ge studenterna möjlighet att arbeta med verkliga projekt och få praktisk erfarenhet. Detta bidrar till att bygga en stark bro mellan utbildning och arbetskraft och ger studenterna möjlighet att tillämpa sina nyförvärvade färdigheter i verkliga sammanhang.

Sammanfattningsvis är BeCode en belgisk ideell organisation som ägnar sig åt att tillhandahålla kodningsutbildning för personer från underrepresenterade grupper. Med fokus på praktisk kodningsutbildning, en stödjande och inkluderande lärandemiljö och engagemang för mångfald och inkludering är BeCode en utmärkt resurs för alla som vill bygga upp sina kodningsfärdigheter och inleda en teknikkarriär. Organisationens fokus på att skapa lika tillgång till kodningsutbildning gör organisationen till en viktig aktör när det gäller att främja mångfald och inkludering i teknikindustrin och ger enskilda personer från underrepresenterade grupper möjlighet att lyckas i den digitala tidsåldern.

INFORMATION
Geografiskt område Belgien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig-privat
Hemsida https://becode.org/
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare