Kontext

Be The Change är ett initiativ som tagits fram av Agoria, Belgiens teknikindustriförbund. Agoria representerar mer än 1 200 företag inom flera sektorer såsom mjukvara, teknik, elektronik och avancerade system. Dess huvudsyfte är att stödja och lyfta fram den tekniska industrin och dess inverkan på den belgiska ekonomin och samhället.

Be The Change-programmet är ett av Agorias projekt för att framhäva teknikens och innovationens roll för att åstadkomma positiva samhällsförändringar. Syftet med programmet är att inspirera belgiska företag till att bli mer samhällsansvariga och stödja behövande samhällsgrupper. Be The Change syftar till att koppla samman företag, anställda och frivilligarbetare för att samverka och göra en positiv inverkan i andra människors liv.

Bakgrund till Be The Change

Ett centralt inslag i Be The Change är främjandet av frivilligarbete. Programmet fungerar som en plattform där företag kan motivera sina anställda att delta i frivilligverksamhet och engagera sig i lokala samhällsprojekt. Detta bidrar inte bara till samhällsstödet, utan ger också de anställda en känsla av tillfredsställelse och mening. Företag kan delta i en mängd olika volontäraktiviteter, inklusive mentorskapsprogram, lokala upprensingsprojekt och stöd till lokala icke-vinstdrivande projekt.

Ett annat fokusområde för Be The Change är främjandet av socialt företagande. Agoria samarbetar med företag för att uppmuntra dem att utveckla socialt ansvarsfulla affärsmodeller och stödja företagare som gör positiva inverkningar i sina samhällen. Programmet erbjuder stöd och resurser till dessa företagare, som mentorskap, tillgång till finansiering och nätverksmöjligheter.

Genom Be The Change-programmet ger Agoria även stöd till behövande samhällen. Organisationen samarbetar med lokala ideella organisationer och samhällsgrupper för att tillhandahålla resurser och stöd till deras initiativ. Detta omfattar projektfinansiering, volontärstöd och tillgång till teknik och expertkunskap.

Varför är det här ett gott exempel?

Be The Change-programmet har haft en positiv effekt på belgiska samhällen och har erkänts för sina insatser. Initiativet har tilldelats utmärkelser för sina bidrag till samhället och har hyllats för sin inverkan på socialt företagande. Företag som har deltagit i programmet har också rapporterat en positiv inverkan på sina anställda, eftersom programmet har uppmuntrat dem att bli mer engagerade och samhällsansvariga.

Slutligen är Be The Change ett framåtblickande initiativ som demonstrerar teknikens och innovationens potential att skapa positiva samhällsförändringar. Med sitt fokus på frivilligarbete, socialt entreprenörskap och stöd till samhällen har programmet gjort en betydande positiv inverkan på belgiska samhällen och visat vägen för andra företag att följa. Genom att uppmuntra företag att bli mer samhällsansvariga och stödja lokalsamhällen bidrar Be The Change till att skapa en bättre framtid för alla.

INFORMATION
Geografiskt område Belgien
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Privat
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare