Skolasajf ger barn mellan 3 och 16 år möjlighet att delta i en rad kulturella, konstnärliga och fysiska aktiviteter samt utflykter under sommarmånaderna.

Det är en inbjudan till alla att samarbeta för en sund miljö och ett hälsosamt samhälle. Det är också en möjlighet att inspirera barn att bli medborgare som tar hand om sitt samhälle och den miljö de lever i.

Uppgifter om detta program

Skolasajf-tjänsten tillhandahålls från statliga primärskolor och från de 5 resurscentrumen runt Malta och Gozo. Den löper i åtta veckor från måndag till fredag.  Skolasajf har blivit en årlig utnämning. Skolasajf, som bygger på ett program för informell verksamhet, når barn som går i statliga, självständiga och kyrkliga skolor. Tjänsten tillhandahålls i vanliga skolor.

I år har eSkills Malta Foundation samarbetat med Data Science Malta och Foundation for Educational Services (FES) för att erbjuda robottekniksessioner till 30 SkolaSajf-centrum.

Stiftelsen förstår att robotteknik är ett ämne som så småningom erbjuder möjligheter att introducera barn i komplexa ämnen som programmering och ingenjörsvetenskap. men på ett sätt som är roligt och interaktivt.  Robotteknik är en kul introduktion till programmeringen och är en utmärkt färdighet att anta för framtida karriärutveckling. Robotteknik hjälper barnen med deras problemlösningsförmåga, uppmuntrar deras nyfikenhet och kreativitet och förbereder dem för en teknisk framtid.

Varför är detta ett gott exempel?

SkolaSajf-initiativet är så framgångsrikt tack vare strategin. Skolasajf erbjuds 5 dagar i veckan på 57 centra på Malta och Gozo, där 36 av dessa centrum erbjuder förlängd arbetstid under tidig morgon och på eftermiddagen, uteslutande för förvärvsarbetande föräldrar.

Tjänsten tillhandahålls också vid 5 resurscentrum, där elever med funktionsnedsättning deltar. Detta initiativ är ytterligare ett steg för att göra det lättare för föräldrar att hantera sina arbetsåtaganden.

Det finns 2232 anställda för att fullgöra de uppgifter som regionala samordnare, samordnare för centrum, lekmannadomare och barnstödpersonal samt idrottsarbetare har. Skolasajf-arbetstagarna bidrar till samordningen av centrumen och genomförandet av Skolasajf-programmet. Programmet kompletteras också med samarbete mellan ett antal partner som på ett värdefullt sätt bidrar till att förbättra studenternas möjligheter till lärande.

INFORMATION
Geografiskt område Malta
Ämne Mjukvara, Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Utbildningsvetenskap