Programmet ”Skills to Advance” i Irland är ett nationellt initiativ som erbjuder möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för anställda i sektorer och områden som påverkas av den digitala omvandlingen. Programmet stöder också anställda i utsatta sektorer och personer som släpar efter på grund av den ökade användningen och tillämpningen av digital teknik i hela arbetslivet. På ett effektivt sätt syftar den avancerade kompetensen till att ge de anställda den kompetens de behöver för att utvecklas i sin nuvarande roll eller för att anpassa sig till den föränderliga arbetsmarknaden.

Programmet Skills to Advance administreras av Solas, ett nationellt organ inom Irlands regerings ministerium för vidareutbildning, forskning, innovation och vetenskap. Finansieringen kommer från avdelningen för vidareutbildning och högre utbildning, forskning, innovation och vetenskap från den nationella utbildningsfonden.

Bakgrund och mål

Syftet med ”Skills to Advance” är att ge stöd till utsatta grupper inom den irländska arbetskraften: de med små eller inga digitala färdigheter, som nu behöver nya färdigheter för att utvecklas och utföra sitt arbete efter bästa förmåga.

Programmet fungerar också genom att hjälpa arbetsgivare att identifiera potentiella brister i sin verksamhet och hjälpa dem att förbereda sig för förändringar. Möjligheter till kompetenshöjning och omskolning subventioneras och syftar till att förbättra företagens produktivitet och hjälpa små och medelstora företag att förbli konkurrenskraftiga i en snabbt föränderlig företagssektor. Programmet genomförs av 16Education and Training Boards i Irland.

Varför är detta en god praxis?

Det irländska initiativet har varit framgångsrikt när det gäller att tillhandahålla en ram för att stödja både arbetstagare och arbetsgivare i deras mål och förbättra den övergripande kvaliteten på och tillhandahållandet av utbildning i digitala färdigheter i Irland. Det erbjöd ett sätt för små och medelstora företag (som ofta kämpar för att investera och delta i projekt på grund av brist på resurser eller personal, släpar efter i fråga om innovation) att utveckla de färdigheter som de anställda behöver för att anpassa sig till den ökade användningen av digital teknik inom alla sektorer och arbetets föränderliga karaktär.

Programmet kan också lyftas fram för dess tillgänglighet och flexibilitet: utbildningsprogrammen för anställda är anpassade till olika arbetstider, behov och arbetstider. Det stöder också vuxenutbildning och livslångt lärande: anställda över 50 år som arbetar i lågkvalificerade befattningar som genomgår betydande förändringar är kopplade till lokala utbildningsnämnder för mer skräddarsydd vägledning.

Med sitt offentliga årliga finansieringssystem har initiativet en hög hållbarhetsnivå. Den växer också genom kontinuerlig utveckling av nya utbildningsmöjligheter för att stödja arbetstagare, arbetsgivare och små och medelstora företag. Programmetstöder och passar in inom ramen för den politiska ramen för vidareutbildning och fortbildning i Irland 2018–2021 för kompetensutveckling för människor i sysselsättning.

INFORMATION
Geografiskt område Irland
Ämne Mjukvara, Utveckling av mobila applikationer, Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Organisation The Department of Education and Skills of Government of Ireland,
Industri Arbetsfärdigheter