”Choice: Enter” är ett digitalt utbildningsprojekt som riktar sig till lärare, grundskole- och gymnasieskolledare och ger gratis utbildning där lärare lär sig hur de kan ändra sina klassrum för att engagera eleverna mer, utveckla kritiskt och kreativt tänkande och undervisa i teamarbete. Lärdomar som sätter eleven i första rummet och som gör det möjligt för dem att förvärva kunskap genom sina egna erfarenheter och sökningar, med hjälp av allmänt tillgängliga digitala verktyg, program och tillämpningar.

Projektet är planerat till 2019–2023, då mer än 75000 lärare kommer att få utbildning.

Åtgärden: Enter-projektet genomförs av tre organisationer: Orange Foundation, stiftelsen för utveckling av informationssamhället och institutet för offentliga frågor.

Om utbildning

Utbildning i projektet ”Treatment: Enter” är avsedd för grundskole- och gymnasielärare (allmänna gymnasieskolor, profilerade gymnasieskolor, tekniker, handelshögskolor).

Deltagarna kommer att lära sig hur

  • tillhandahålla lektioner som involverar eleverna och tillgodoser deras behov,
  • använda ny teknik på ett ansvarsfullt, kreativt och säkert sätt,
  • använda aktiverande undervisningsmetoder,
  • diversifiera dina erfarenheter och göra en permanent förändring av deras sätt att fungera,
  • skapa eget digitalt innehåll.

Utbildningen anordnas genom två tematiska utbildningsvägar:

Läraren/läraren kan bara delta i utbildningen på ett tematiskt sätt.

Lärare i 4 ämnesgrupper

FÖRSKOLEVERKSAMHET I HUMANISTISK MATEMATIK OCH NATURKONST

Syftet med utbildningen är att visa lärarna fördelarna med att använda webbplatser, applikationer och alla typer av allmänt tillgängliga digitala resurser i sitt dagliga lärande.

It-lärare

GENOMFÖRANDE AV DE TVÅ FÖRSTA MÅLEN I DEN NYA PROGRAMBASEN

Syftet med utbildningen ”Training: Enter!” för it-lärare är att förbereda dem för de två första målen i den nya it-läroplanen, dvs. (I) förståelse, analys och lösning av problem och (II) datorprogrammering och annan digital programmering och problemlösning.

INFORMATION
Geografiskt område Polen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Typ av finanisering Offentlig
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare