Världsekonomiskt forumscentrum för cybersäkerhet är en oberoende och opartisk global plattform som arbetar för att främja internationell dialog och internationellt samarbete mellan det globala cybersäkerhetssamfundet inom den offentliga och privata sfären. Centrumet syftar till att överbrygga klyftan mellan cybersäkerhetsexperter och beslutsfattare på högsta nivå och stärka cybersäkerhetens betydelse som en viktig strategisk prioritering.

Initiativet lanserades som en reaktion på den aldrig tidigare skådade systemökningen av säkerhetsrisker och hot till följd av tekniska framsteg och ökad global sammanlänkning.

Centrumet samlar över hundra partner från nyckelaktörer på det globala tekniska området, såsom Cisco, Microsoft och Amazon Web Services, samt ett nätverk av företrädare för regeringar och offentliga institutioner, internationella organisationer, den akademiska världen och det civila samhällets organisationer i en gemenskap.

Gemenskapen har 3 huvudprioriteringar, där arbetsverksamheten utvecklas, bland annat följande: 

  • Uppbyggnad av cyberresiliens: stärka cyberresiliensen genom att utveckla och skala upp framåtblickande lösningar och främja effektiv praxis i digitala ekosystem.
  • Stärkt globalt samarbete: öka det globala samarbetet mellan offentliga och privata aktörer genom att främja kollektiva insatser mot it-brottslighet och gemensamt ta itu med viktiga säkerhetsutmaningar.
  • Att förstå framtida nätverk och teknik: identifiera framtida cybersäkerhetsutmaningar och cybersäkerhetsmöjligheter i samband med Industri 4.0-teknik och främja tillförlitliga och etiska tekniska lösningar. 
INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare