Målet med Talentjourney är att bidra till att åtgärda kompetensklyftan inom tillverkningssektorn genom att utveckla användarorienterade, tillgängliga och miljövänliga lösningar. Projektet, som samfinansieras av Europeiska unionens Erasmus ± program, erbjuder en onlineplattform för yrkesutbildning (yrkesutbildning) på området för konnektivitetsutrustning och -tjänster/CDS (sakernas internet inom smart tillverkning).

Syftet med plattformen är att skapa ett samarbetsinriktat och engagerande ekosystem där alla kan växa, skaffa sig nya färdigheter och främja sin yrkesmässiga utveckling. Utbildningen i plattformen bygger på yrkesmässiga resor för personer som arbetar inom dessa områden, för att främja spetskompetens genom innovativa pedagogiska metoder. Genom detta tillvägagångssätt har deltagarna i programmet möjlighet att förstå de högsta färdigheterna inom sakernas internet och kartlägga sin egen inlärningsväg.

Andra verksamheter som genomförs inom ramen för projektet är följande:

  • Insamling av uppgifter om kompetensbehov.
  • Utarbetande och utveckling av gränsöverskridande kursplaner och livslångt lärande.
  • Branschspecifik utbildning för yrkesverksamma och arbetskraft.
  • Stöd till yrkesutbildare, lärare och handledare.

Genom detta tillvägagångssätt erbjuder Talentrese-projektet ett öppet och innovativt utrymme som fungerar som ett ekosystem för nätverkande och kunskapsutbyte, i syfte att föra innovationen närmare yrkesutbildningen, särskilt i samband med sakernas internet inom tillverkningsindustrin.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare