Kompetensinitiativet för cybersäkerhet är ett direkt svar på det mest konsekventa behovet hos företag inom alla sektorer och av alla storlekar – hur de på lämpligt sätt kan skydda sin verksamhet mot bakgrund av det eskalerande cyberhotet.  Centralt för detta behov är den ökande bristen på kvalificerad cybersäkerhetspersonal för att skydda mot och reagera på säkerhetsöverträdelser.  Detta sker vid en tidpunkt då arbetslösheten snabbt minskar och konkurrensen om tillgänglig tekniskt kvalificerad personal är intensiv.

CSI innehåller en omfattande plan för att utbilda 5,000 personer i cybersäkerhetskompetens och hjälpa 4,000 företag att ta itu med cybersäkerhetsfrågan under de kommande tre åren.  Nedan följer en förteckning över kommande utbildningsprogram.

INFORMATION
Geografiskt område Irland
Ämne Cybersäkerhet
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.