Utbyggnaden av 5G-teknik i Europa ger upphov till många förväntningar, frågor, men viktiga frågor. Detta initiativ från European Science-Media Hub (ESMH) sammanför en omfattande katalog med information om ämnet och tar upp frågan på ett nytt tvärvetenskapligt och interaktivt sätt. Det enorma innehållet i kartan – som motsvarar en publikation på över 80 sidor – presenteras på ett visuellt, interaktivt och icke-linjärt sätt som gör det möjligt för användarna att på flera sätt upptäcka all slags information om ämnet.

Kartan är ett innovativt, interaktivt och lekfullt sätt att utforska ett så komplext ämne som 5G, och syftet är att titta på denna nya teknik genom att ta den ur olika vinklar: från själva tekniken och politiken kring, till näringslivet, hälsofrågor, cybersäkerhet och konsekvenser för samhället. Tanken här är att presentera alla dessa aspekter och kopplingarna mellan dem så objektivt som möjligt i ett vidare sammanhang.

Vid första anblicken kommer användaren att se en översikt över kartan i alla dess delar – t.ex. själva tekniken, inverkan på samhället, regleringen, ekonomiska frågor och hälsoproblem. Här kan Zoom klicka på ingående information om ett valt ämne och hitta exakta uppgifter i 81 olika förklarande ”bubblor”, som lyfter fram vetenskapliga rön och full insyn. ESMH-gruppen arbetade med många kunniga experter, bland annat inom Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS), för att se till att informationen är tillförlitlig.

Kartan togs fram i samarbete med Rahmenlab, som utvecklade programvara som kombinerar gruvornas visuella strukturer och konceptkartor med flera lager och ett innehållshanteringssystem för att bygga upp och publicera digitala kunskapskartor.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne 5G
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla