Under de senaste åren har digitala färdigheter blivit alltmer relevanta för stora företag och små och medelstora företag, IKT-specialister och framtida yrkesverksamma. Dessutom finns det en enorm klyfta mellan de färdigheter som arbetsgivarna i allt högre grad behöver och den kompetens som den europeiska arbetskraften måste erbjuda. Inom ingen annan sektor är denna skillnad så uppenbar än på området för programvaruutveckling. 

European Software Skills Alliance (ESSA i korthet) är ett projekt inom Erasmus + branschkompetensallians (2020–2024) som är inriktat på att främja tillväxt och mänsklig kapacitet inom sektorn för programvarutjänster. ESSA:s mål är att ge människor möjlighet att skaffa sig nya färdigheter, vidareutbilda sig och omskola sig till högefterfrågade professionella programvaruroller. På så sätt stöder ESSA också målet för det europeiska digitala decenniet – att senast 2030 nå 20 miljoner anställda IKT-anställda inom EU. I detta syfte utvecklar partnerskapet läroplaner, utbildningsprogram och material för utbildningsanordnare och organisationer som söker kvalificerad programvarupersonal. 

Den europeiska ramen för e-kompetens, en allmänt erkänd standard för it-personal, används som en gemensam referenspunkt för att identifiera de mest relevanta e-kompetenserna för yrkesverksamma inom programvara (t.ex. problemhantering, utformning av tillämpningar), de mest nödvändiga programvaruprofilerna (t.ex. utvecklare och DevsOp-experter) och koppla dem till den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) och andra. ESSA bidrog till sitt huvuduppdrag och utarbetade en strategi för färdigheter i programvara som direkt tar itu med kompetensglappet mellan utbildningsutbudet och marknadens krav – med utgångspunkt i den djupgående analysen av sektorn.

Bakom projektet ligger ett konsortium av partner och experter inom programvaruindustrin och digital politik från hela Europa. En fullständig förteckning över berörda parter finns på projektets officiella webbplats. 

INFORMATION
Geografiskt område Slovenien
Ämne Mjukvara, Utveckling av mobila applikationer, Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Industri Arbetsfärdigheter