Ansökningsomgång för offentliga bidrag för genomförande av nationella utbildningsprogram för förvärvande och förbättring av yrkeskunskaper med anknytning till tekniska förändringar och digital omvandling

Utdraget av den statliga arbetsförmedlingens resolution av den 15 april 2021 om godkännande av ansökningsomgången för beviljande av offentligt stöd för genomförande av utbildningsprogram på statlig nivå för förvärv och förbättring av yrkeskunskaper med anknytning till teknisk utveckling och digital omvandling, som främst riktar sig till anställda, offentliggjordes i den officiella tidningen den 23 april, som en del av planen för återhämtning, omvandling och resiliens (du kan komma åt den genom att klicka här).

Finansieringen av dessa utbildningsprogram uppgår till 50 000 000 EUR, vilket motsvarar 30 000 000 EUR för budgetåret 2021 och 20 000 000 EUR för budgetåret 2022.

Tidsfristen för inlämning av ansökningar ska vara 20 arbetsdagar från och med dagen efter offentliggörandet av detta utdrag.

INFORMATION
Geografiskt område Spanien
Ämne Mjukvara, Molnbaserad databehandling, 5G, Blockkedja, Cybersäkerhet, Big Data
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare