I Nederländernas digitaliseringsstrategi för 2.0 anges en rad prioriteringar för de kommande åren: artificiell intelligens (AI), datavetenskap för sociala frågor och ekonomisk tillväxt, digital inkludering och digitala färdigheter, digital förvaltning, digital konnektivitet och digital resiliens.

Digitala färdigheter som ämne är högt prioriterade för både arbetsmarknaden och samhället i stort. Åtgärderna omfattar insatser på området grundläggande digitala färdigheter, digital delaktighet, hållbar anställbarhet och livslångt lärande samt den omskolning som krävs för att skydda morgondagens nödvändiga färdigheter och arbetstillfällen.

Digitala färdigheter för medborgarna

 • Hjälpa människor att hantera digitaliseringen (främja utvecklingen av digitala färdigheter)
 • Förklara konsekvenserna av digitaliseringen (digital medvetenhet)
 • Göra digitala tjänster lättare att använda för alla (förbättra de offentliga tjänsterna)

Digitala färdigheter för arbetskraften

 • Utveckling av nya digitala färdigheter som svar på förändrade yrken och uppgifter.
 • Pilotprojekt med utbildnings- och sysselsättningshjälpcentraler för att främja en inlärningskultur inom sektorn för små och medelstora företag
 • Utforskande av en individanpassad digital portal som erbjuder utbildningsmöjligheter
 • Underlättande av en mer flexibel uppsättning vuxenutbildningsprogram och individuella utbildnings- och utvecklingsbudgetar

Digitala färdigheter för IKT-specialister

 • Kunskapsinstitutioner, aktörer inom utbildningssektorn, statliga organ och företag utvidgar poolen av IKT-personal och IKT-kunskap som en del av IKT-initiativet inom ramen för agendan för humankapital.
 • Samarbete mellan näringslivet och utbildningssektorn genom initiativ som teknikpakten, agendan för humankapital och handlingsprogrammet för smart industri.
 • Utveckla en enhetlig strategi som syftar till att öka antalet internationella studenter i Nederländerna.

Digitala färdigheter inom utbildning

 • Lärare, skolledare och skolledare är innovativa genom att lära sig med varandra och med externa parter.
 • Digital kompetens bland elever och lärare.
 • Digitala läranderesurser som fungerar för användarna.
 • Säker, tillförlitlig och framtidssäkrad infrastruktur.
 • Strukturell uppmärksamhet på etik i samband med digitalisering av utbildning.
INFORMATION
Geografiskt område Nederländerna
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Holländska, Engelska
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Organisation Ministry of Economic Affairs and Climate Policy of Netherlands,
Budget

Den offentliga individuella lärande- och utvecklingsbudget som genomförs av UWV (Arbetstagarförsäkringskassan).

Intressenternas engagemang -