I en alltmer digitaliserad värld är kvinnor fortfarande underrepresenterade inom utbildning och teknik inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Women4IT skapades för att ändra detta.

Det kommande evenemanget som anordnas av Women4IT med titeln ”Women4IT: Att forma den digitala framtiden ” kommer att äga rum i Bryssel och online den 23 november kl. 9:30 AM till 1:00 PM.

Vid evenemanget kommer man att se tillbaka på projektets viktigaste resultat, goda praxis och lärdomar, och höra förstahandsdeltagarna i Women4IT om deras erfarenheter och planer för en teknikkarriär. De kommer också att se över hur EU för närvarande fungerar när det gäller att främja en jämn könsfördelning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik och diskutera nästa steg för att öka effekten av initiativ som Women4IT.

Women4IT – ett initiativ som finansieras av EEA:s och Norges bidragsfond för ungdomssysselsättning och stöds av DIGITALEUROPE – syftar till att ge unga kvinnor i hela Europa möjlighet att bli en del av den digitala ekonomin.

Genom att tillhandahålla helt finansierad, individuellt anpassad utbildning i digitala färdigheter som återspeglar dagens marknadsbehov arbetade de för att utrusta kvinnor med en uppsättning efterfrågade digitala färdigheter och vägledning om anställbarhet, alla för att driva på deras karriärutveckling och ekonomiska oberoende. I sin pilotfas har projektet omskola + 900 kvinnor i hela Europa som programmerare, dataanalytiker och andra IKT-roller som är avgörande för att uppnå målen för det digitala decenniet.

Läs hela dagordningen och registrera dig här.

© Women4IT

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Blockkedja, Mjukvara, Mikroelektronik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö På plats
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare