Hur bidrar ackumuleringen av färdigheter i arbetet till individens livsinkomst? Vad kan enskilda göra för att bygga upp de egenskaper och färdigheter som arbetsgivarna värdesätter? Vad kan arbetsgivare göra för att bygga upp och locka till sig de talanger som de behöver för att växa och lyckas?

Detta är bara några av de frågor som står i centrum för det webbinarium som McKinsey ű Company anordnade i juni 15 2022 för att presentera resultaten av sin rapport, Human Capital at work: Värdet av erfarenheter, för att hjälpa ledarna att få insikt i hur företag kan stärka sin talangbas och driva på rörligheten uppåt.

Efter presentationen kommer Stephanie Flanders, chefredaktör för ekonomi i Bloomberg och chef för Bloomberg Economics, att leda en paneldiskussion med ledande experter som kommer att dela med sig av sina synpunkter på bästa praxis i fråga om karriärvägar, icke-traditionell anställning, livslångt lärande, omskolning och kompetenshöjning.

För mer information om talarna och för att anmäla dig kan du besöka evenemangssidan.

 

© McKinsey ůCo

INFORMATION
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare