Även om ungdomar ofta betraktas som ”digitala infödda” som kan navigera fritt på nätet och som har alla nödvändiga digitala färdigheter, är detta i själva verket en missuppfattning som ännu inte har åtgärdats på lämpligt sätt. Studierna visar däremot att ungdomar, varav 95 % har tillgång till internet dagligen , inte har de färdigheter som krävs för säker och effektiv användning av digital teknik. Deras engagemang är vanligtvis begränsat till underhållning och kommunikation, medan endast 13 % av ungdomarna har deltagit i programverksamhet , och endast 10 % har gjort en onlinekurs i något ämne. Dessutom rapporteras betydande ojämlikhet bland ungdomar med minoritetsbakgrund och deras jämnåriga, liksom bland pojkar och flickor.

Den digitala kompetensklyftan i Europa är fortfarande stor och antalet utexaminerade inom IKT är alldeles för lågt för att tillgodose en växande efterfrågan på arbetsmarknaden, men ungdomsarbetslösheten är fortfarande ganska hög i hela EU. Bristen på digitala färdigheter bidrar också i hög grad till denna trend. Därför harEC satt upp ett ambitiöst mål att minska andelen 13–14-åringar som underpresterar inom databehandling och digital kompetens från 30 % (2019) till 15 % 2030, samtidigt som man ser till att minst 80 % av Europas befolkning har grundläggande digitala färdigheter .

Många organisationer och individer från utbildningssektorn, det civila samhället, den privata sektorn osv. bidrar till dessa mål i hela EU och erbjuder initiativ, resurser och verktyg som stöder och möjliggör digital kompetensutveckling för ungdomar. Den europeiska kodveckan och den europeiska månaden för cybersäkerhet är enastående exempel på sådana EU-omfattande initiativ och mot denna bakgrund anordnar den europeiska plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen ett webbseminarium för att diskutera vilka digitala färdigheter unga européer faktiskt behöver, och tillgängliga stödverktyg och initiativ som kan bidra till att höja deras kompetens.

Webbinariet kommer att äga rum torsdagen den 21 oktober 11.

Jag skulle vilja boka din plats på webbseminariet och delta i onlinediskussionen om plattformen efter evenemanget.

Hela evenemanget AGENDA är som följer:

11:00–11:05 öppning och välkomnande

11:05 –11:15 inledande presentation: ”Den senaste tekniken: ungdomsklyftan och den digitala kompetensklyftan i

Europa:

  • Veronica Stefan, grundare av Digital Citizens Romania Think-Tank, projektledare vid utbildnings- och ungdomsstyrelsen i Estland

11:20–11:55 Diskussionspanel som tar itu med unga européers behov av digitala färdigheter

Följandeyttrade sig:

11:55–12:00 Slutsatser ”Slutförande”

Talare:

Evenemanget spelades in och du kan se det på Facebook och YouTube.

 

@ Plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Tidszon Europe/Brussels
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare