Digital SkillUp är ett EU-finansierat initiativ som syftar till att göra grundläggande kunskaper om ny teknik tillgängliga och tillgängliga för alla europeiska medborgare och små och medelstora företag.  Som ett bidrag till pelaren för lärande inom plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen erbjuder Digital SkillUp lättillgängliga nätkurser på 10 europeiska språk som hjälper enskilda och organisationer att utnyttja ny teknik och digital omvandling på bästa sätt. 

Webbseminariet ”Digital SkillUp in your Ficket – Why and how to interaction with us?” kommer att äga rum den 16 juni 2021 kl. 15:00–16:00 (CEST) som en del av webbserien Digital SkillUp.

Webbseminariet är öppet för alla som är intresserade av initiativet och syftar till att visa upp de kostnadsfria webbkurserna för digital kompetenshöjning, introducera webbplatsens viktigaste funktioner och förklara intressenternas möjligheter att engagera sig.

Följ oss den 16 juni för att lära dig mer om Digital SkillUp och dess fördelar för dig! 

© Plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen – Digital kompetenshöjning

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Blockkedja, Robotteknik, Augmented Reality, Virtuell verklighet, Maskininlärning, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Tidszon Europe/Brussels
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare