I digitaliseringens tidevarv måste vi se till att vi kan dra nytta av förändringarna och utveckla nya kompetenser som stöder omvandlingen och den hållbara tillväxten. EIT Digital frågar sig vilka kompetenser som kommer att behövas och hur vi kan se till att de används på ett värdefullt sätt.

Upptäck EIT Digitals informationssession den 10 maj 00:13–14:00 CET, där gästtalare professor Jan Gulliksen, Sveriges digitala förkämpe för EU-kommissionen och tidigare ordförande för Sveriges Digitaliseringskommitté vid Näringsdepartementet, kommer att dela med sig av sina kunskaper om den kompetens som företag och samhälle behöver för att blomstra med digitaliseringen.

Läs mer om den fullständiga dagordningen, talarna och översikten över yrkesutbildningen här.

© Blue Planet Studio – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare