ALLA DIGITAL SUMMIT 2022, som anordnades den 28–30 september 2022 i Prag, har titeln ”Shaping DIGITAL transformation with and for ALL” och kommer att omfatta huvudanföranden, paneler, workshoppar och informationsmöten på hög nivå.

Beslutsfattare, aktörer inom digital utbildning, det civila samhället och företrädare för näringslivet kommer att samlas i Prag efter 2 års möten på nätet för att få de senaste rönen om politiska åtgärder, innovation och projekt som rör digitala färdigheter, utbildning och kompetenshöjning/omskolning.

Intressanta nätverksmöjligheter kommer att garanteras i ett livligt sammanhang med över 150 deltagare för att de ska kunna knyta kontakter och utbyta idéer.

Toppmötet fokuserar på vad den digitala omvandlingen innebär inom sektorn för digitala färdigheter och dess inverkan på utbildningen, särskilt när det gäller behovet av att ha kompetens i moderna samhällen.

Evenemangen kommer också att presentera lärdomar från den senaste tiden om hur digitala färdigheter kan förbättras i hela Europa genom utbildning, lärande och yrkesutbildning, särskilt inom den icke-formella sektorn.

© ALLA DIGITALA

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö På plats
Tidszon Europe/Prague
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare