I samarbete med Bpifrance anordnar Europeiska innovationsrådet (EIC) en hybridkonferens med stöd av det franska ordförandeskapet för Europeiska unionen. Syftet med detta evenemang är att lyfta fram de mest hållbara nystartade företagen av ett urval av över 3000 fler företag inom ramen för två projekt inom Europeiska innovationsrådet: EIC:s expansion och EIC:s ekosystempartnerskap och stöd till saminvesteringar. Evenemanget kommer också att ge en inblick för framtiden i EIC-initiativet Scale Up 100, en ansökningsomgång som pågår fram till hösten.

Över 200 berörda parter har redan anmält sig för att delta i evenemanget direkt i Paris, för en dag av nätverksarbete, paneler på hög nivå och uppstartsföretagens planer. För dem som inte kan delta i Paris kommer evenemanget att direktsändas på morgonen.

Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, kommer att öppna konferensen med en firesishat om hur man kan expandera från ett uppstartsföretag till en enhörning. Andra talare på hög nivå kommer att göra viktiga inlägg, med fokus på tre huvudinslag:

  • politiska diskussioner om europeiska enhörningar
  • presentation av EIC:s ansökningsomgång Up 100
  • Pitching session för utvalda EIC-företag

Evenemanget kommer också att ge möjlighet att skaffa sig viktiga insikter om europeiska företag och möjligheter till nätverksarbete av hög kvalitet medteknikkompanjéer.

Ta reda på den fullständiga dagordningen och registreringsuppgifterna här!

© Europeiska innovationsrådet

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Blandade
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare