Densnabba digitaliseringsvågen av Europas ekonomi och samhälle, som förvärrats av covid-19-pandemin,har lett tillatt dunitalafärdigheteroch digitala experternu har blivit avgörandeoch inte längrebetraktas som ”frivilliga” utan ”kritiska”. Denna trend har visserligen ökat i årtionden inom alla branscher, men den nuvarande accelerationen är aldrig tidigare skådad. 

Efterfrågan på IKT-specialister skapar utmaningar eftersom företagen står inför brist på experter på området, vilketkan få negativa konsekvenser för tillväxten i Europas ekonomi. 

Utbildningspolitiken spelar en grundläggande roll, eftersom den kan uppmuntra underutexaminerade att välja teknikstudier och förbättra sina sysselsättningsmöjligheter kopplade till högre inkomstpotential. Många av dessa jobb är inte tillsatta, vilket gör avancerade digitala färdigheter till en lösning på arbetslösheten. 

Dessutom finns det fortfarande en bestående klyfta mellan könen: endast en av fem IKT-specialister och personer med IKT-examen är kvinnor, vilket kan påverka hur digitala lösningar utformas och används. 

Men hur kan aktörerna påutbildningsområdetuppmuntra studenter, unga akademiker och unga yrkesverksamma att göra en karriär inom teknik? Många stereotyper kvarstår i reklamkarriäreninom teknik, vilket gör den otillgänglig för ungdomar, kvinnor eller alla som inte ärintresserade av programmering eller kodning.  

Detta webbinarium kommer att belysa de viktigaste stereotyperna om en karriär inom teknik och främja flera IKT-relaterade karriärvägar. Medlemmarna i de nationella koalitionerna kommer att presentera framgångsrika initiativ på lokal nivå som kan kopieras i era samhällen, och studenter och unga yrkesverksammabåde män och kvinnor med annan bakgrund än digital kommer att dela med sig av sina erfarenhetertill publikenför att visa att du inte behöver någon examen i ingenjörsvetenskap eller programmering föratt fåen IKT-specialist.

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Personliga färdigheter och utveckling