Under Europaåret för ungdomsfrågor träffas fem EU-organ, Cedefop, Eurofound, Europeiska arbetsmyndigheten, EU-Osha och ETF för att anordna ett seminarium med Europaparlamentets EMPL-utskott för att dela med sig av sina insikter och utforska utmaningar och möjligheter för ungdomar i osäkra tider. Seminariet ”Ungdom först – Sysselsättning, kompetens och socialpolitik som arbetar för unga européer i osäkra tider”kommer att äga rum den 8 augusti i Europaparlamentet/Spinelli 1E2.

De fem byråernas direktörer kommer tillsammans med ledamöter av Europaparlamentet och andra experter att diskutera arbetsvillkoren för ungdomar, ungdomspolitik, välbefinnande och psykisk hälsa, tillgång till utbildning, möjligheter till rörlighet över gränserna, verkligheten i EU:s grannländer och mycket mer!

Presentationerna och debatten kommer att hållas på engelska. Deltagande i seminariet sker endast på inbjudan, men direktsändning på nätet kommer att tillhandahållas.

För frågor om seminariet kan du kontakta Cedefops Brysselkontor på brusselsoffice@cedefop.europa.eu.

Evenemanget

I Europa erkänner vi vikten av ungdomars utveckling, välbefinnande och deltagande i samhället och på arbetsmarknaden. Vi gör det genom att investera i deras potential, stödja deras integration på arbetsmarknaden, främja arbetstillfällen av god kvalitet, underlätta kompetensutveckling och rörlighet samt bekämpa ekonomisk och social utestängning. Även om avsikterna, strategierna och de politiska paketen har blivit mer ambitiösa med tiden, har många ungdomar i dag fortfarande svårt att ta vara på möjligheterna att vara eller bli det bästa som de kan vara.

På vägen mot återhämtning och resiliens bör dessa möjligheter bli ännu synligare och göra det möjligt för ungdomar att bygga en bättre framtid – grönare, mer inkluderande och digitala. De europeiska byråerna samlar sin kompletterande sakkunskap och har som mål att stödja EU-institutionerna, medlemsstaterna och andra berörda parter när det gäller att ta itu med politiska utmaningar och dra nytta av praxis som fungerar i medlemsstaterna i tider av störningar och övergång.

© ELA

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö På plats
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare