Efter offentliggörandet av de nya ansökningsomgångarna inom arbetsprogrammet för ett digitalt Europa 2021 och 2022 anordnar Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (HaDEA) ett virtuellt informationsmöte för intressenter som är intresserade av programmet och ansökningsomgångarna. Deltagarna får möjlighet att lära sig mer om ansökningsomgångarna och delta i en frågestund A. Informationsdagen kommer att äga rum den 14 mars 2022 kl. 10:00–13:15 MET.

Denna informationssession på nätet kommer att ge deltagarna information om de nya ansökningsomgångarna inom ramen för programmet för ett digitalt Europa 2021–2022. Deltagarna kommer att kunna ställa frågor under sessionen på slido.com med hjälp av evenemangskod #DEP2.

Om den2:a omgången av ansökningsomgångar

Den 22 februari 2022 inledde Europeiska kommissionen den2:a omgången ansökningsomgångar för programmet för ett digitalt Europa. De nya ansökningsomgångarna syftar till att stödja konkreta åtgärder för att hjälpa medborgare och företag att dra nytta av ny teknik och blomstra i den digitala omvandlingen.

I synnerhet har en ny ansökningsomgång för kortare kurser i avancerade digitala färdigheter inletts. Ansökningsomgången syftar till att öka utbudet av högkvalitativ korttidsutbildning för arbetskraften, så att de kan förvärva de färdigheter som krävs för att införa viktig digital teknik i företagen, med särskild inriktning på att tillgodose de små och medelstora företagens behov.

Ansökningsperioden för denna ansökningsomgång är nu öppen och löper ut den 17 maj 2022. Mer information om hur du ansöker om ansökningsomgången finns på portalen för finansiering av anbud

Informationssessionen kommer att finnas i direktuppspelning på Europeiska kommissionens webbplats. På HaDEA:s webbplats hittar du mer information om evenemangets hela dagordning.

 

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Blockkedja, Robotteknik, Högpresterande datorsystem, Kvantberäkning, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare