Viär glada över att tillkännage den första av våra gemenskapsworkshoppar – en rad interaktiva webbseminarier för medlemmar ochgäster inom plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen.

Under de interaktiva sessionerna kommer vi att visa hur organisationer och enskilda personer kan använda plattformen för att dela med sig av och marknadsföra sina initiativ och god praxis om digitala färdigheter till sina kollegor. Vi kommer att utbyta synpunkter och idéer från gruppen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen om hur medlemmarna kan samarbeta för att utveckla plattformens gemenskapssektion.

Vi kommer också att ta tillfället i akt att presentera Digital SkillUp – ett initiativ som bidrar till plattformens lärandepelare och erbjuder innovativa och lättillgängliga nätkurser om ny teknik.

Gemenskapens workshop följer efter konferensen om det digitala decenniet den 1–2 juni och utgör ett forum där berörda parter kan diskutera hur de kan bidra till det digitala decenniet inom plattformens diskussionsområde.

Workshoppen är öppen för alla medlemmar i gemenskapen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen och för aktörer med digital kompetens. Platserna är begränsade. boka dig i dag!

© Plattformen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen – Digital kompetenshöjning

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet, Robotteknik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare