Vill du veta mer om ansökningsomgångarna för avancerade digitala färdigheter i arbetsprogrammet för DIGITAL Europa 2021–2022? Gå sedan med på DIGITAL Skills, Info Day och Matchmaking Event for Digital Europe 1:a arbetsprogrammet 2021/2022. Registrera dig för det virtuella evenemanget nu!

Syftet med detta evenemang är att presentera tre ansökningsomgångar för kapitlet om avancerade digitala färdigheter i programmet för ett digitalt Europa och omfattar en pitching/workshop och en matchning 1:1 av typen ”Speed Date”. Du kommer att lära dig mer om ansökningsomgångarna, delta i kontaktskapande möten för att träffa potentiella nya partner och du kommer att kunna presentera ditt projekt eller din organisation under de förberedande sessionerna.

Helst kan du beskriva hur du kan delta i ansökningsomgången, skriva en bra ansökan och forma din projektidé. Sist men inte minst kommer du att kontakta potentiella partner och andra organisationer som arbetar med avancerade digitala färdigheter och hålla dig uppdaterad om de senaste initiativen.

Digitala avancerade färdigheter: de tre första ansökningsomgångarna

Ansökningsomgångarna är öppna för företag, organisationer och offentliga förvaltningar i EU:s medlemsstater samt för enheter från andra länder som är associerade till programmet för ett digitalt Europa.

Denna informationsdag och Matchmaking riktar sig till organisationer som vill söka till de första ansökningsomgångarna som ingår i avancerade digitala färdigheter (mål 4):

Anmäl dig till det virtuella evenemanget på den här sidan!

För mer information om kapitlet om avancerade digitala färdigheter och ansökningsomgångarna, och för att förstå om din organisation kan ansöka, kan du besöka vårt avsnitt om DIGITAL.

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Big Data, Blockkedja, Robotteknik, Högpresterande datorsystem, Molnbaserad databehandling, Kvantberäkning
Svårighetsgrad Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare