Delta i EURACTIV:s hybridkonferens den 21 juni om diskussionen om att skapa större öppenhet i EU:s beslutsfattande och potentialen hos AI när det gäller att bidra till EU:s beslutsprocess. 

Fokusera på artificiell intelligens och dess genomförande som ett verktyg för att stärka demokratier om den genomförs och regleras korrekt. På samma sätt används AI i allt högre grad för att förbättra kvaliteten på innehållet i mediesektorn och för att göra det möjligt att tillhandahålla mer exakt information till sina målgrupper. 

Panelmedlemmarna kommer att diskutera frågor som

  • Vilka verktyg kan användas för att hjälpa medborgarna att få tillgång till tillförlitlig information av hög kvalitet?
  • Hur kan EU:s politiska aktörer uppmuntra nationella och internationella medier att informera medborgarna om EU:s politik?
  • Vilka möjligheter erbjuder AI för att uppnå dessa mål?

För den fullständiga dagordningen och registreringen, se detta EURACTIV-evenemang nu

 

© AndSus – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Robotteknik, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Blandade
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare