Vad händer om Europaparlamentet skulle kunna omvandlas till ett 2-dagars bootläger för 1,200 ungdomar från hela Europa för att öka deras kompetens? LevelUp! gör det till!

Den 28–29 oktober, Level Up! Att påskynda förändringar ” kommer att ta över Europaparlamentet i Bryssel och skapa ett utrymme för unga aktivister att lära sig praktiska färdigheter, knyta kontakter och maximera sitt genomslag i sina samhällen.

Typ av verksamhet

  • Workshoppar – Praktiska färdigheter: Workshoppar som syftar till kapacitetsuppbyggnad/kompetensutveckling med expertutbildare. 24 olika workshoppar, 8 per område (opinionsbildning, organisation, kommunikation). 60 minuter med upp till 50 deltagare. (var och en av workshopparna kommer att upprepas 8 gånger)
  • Plenarsessioner: Aktiviteter där alla deltagare kommer att samlas, ha möjlighet att prata med politiker på hög nivå, dela med sig av sina erfarenheter och inspireras av berättelser från andra ungdomar som gör förändringar i sina samhällen.
  • Verksamhet i öppna rymden: Aktiviteter som anordnas av Europeiska ungdomsforumet och partner. De kommer att pågå under de 2 dagarna och bör utformas så att de ger utrymme för deltagande och inlärning av verktyg som kan vara användbara för ungdomar när de kommer tillbaka till sina samhällen.
  • Kvällsaktiviteter: Informella icke-obligatoriska delar av programmet som syftar till att lära känna varandra för deltagarna och även för partnerna. Verksamheten kommer också att erbjuda utrymme för nätverksbyggande och firande av ungdomsåret!
  • Besök i Bryssel: Frivilliga aktiviteter på fritiden för deltagare som besöker delar av Bryssel är en del av en skattejakt. Besök Parlamentarium och Europeiska historiens hus.

Registrera dig nu och se till att du har en av de begränsade platserna!

© Level Up! 

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö På plats
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare