Konferensen om Blockchain Expo kommer att anordnas den 20–21 september 2022 för dess sjätte årliga evenemang. Detta kostnadsfria deltagande i konferenser och utställningar kommer att föra samman viktiga branscher under två dagar med toppinnehåll och diskussioner om ledarskap vid 6 evenemang som samlokaliserats vid RAI i Amsterdam och online.

Blockkedjetekniken Expo Europe kommer att undersöka de senaste innovationerna inom blockkedjeekosystemen och ta upp den inverkan som denna teknik har på många industrier, däribland tillverkning, transport, försörjningskedja, offentlig förvaltning, rättsliga sektorer, finansiella tjänster, energi, allmännyttiga tjänster, försäkringar, hälso- och sjukvård och detaljhandel.

Upptäck hela dagordningen och talarna här

© Techex

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Blockkedja, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö På plats
Tidszon Europe/Amsterdam
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare