Europeiska kommissionen (GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag) och utmaningen för intelligenta städer anordnar ett evenemang på temat ”Up and omskolning i städer – att förbereda den lokala arbetskraften genom partnerskap i europeiska industriella ekosystem”, som äger rum i Bryssel torsdagen den 22 september 2022 kl. 08:30. 17:30 SVENSK TID

Evenemanget är ett offentligt sammanträde för att inspirera och utbyta idéer om hur städer/lokala ekonomier kan stödja omskolning av sin arbetskraft inom ramen för kompetenspakten, för att lyckas i den gröna och digitala omställningen.

EU-tjänstemän, experter och ICC-städer kommer att

  • Presentera åtagandena inom ramen för kompetenspakten och partnerskap i europeiska industriella ekosystem, som är relevanta för ICC:s städer
  • Utbyta erfarenheter och arbete som gjorts i deras städer för att ta itu med kompetensbristen och förbereda den lokala arbetskraften för framtidens jobb genom yrkesutbildning.
  • Ge inblick i viktiga lärdomar.

© AdobeStock

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Telekommunikation, Mjukvara, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö På plats
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare