I samband med den europeiska veckan för yrkeskompetenser 2022 anordnar Europeiska kommissionen det tredje webbseminariet för informationsdagen: Hur du marknadsför din yrkesutbildningskurs för ungdomar: Verktyg, teknik och kanaler, som äger rum på nätet torsdagen den 22 september 2022 kl. 14:00–15:00 MET

Webbseminariet kommer att förse yrkesutbildningsanordnare med kunskap om nya marknadsföringsmetoder och -verktyg, vilket kan hjälpa dem att locka fler unga studerande till yrkesutbildning. Utvalda kommunikationsexperter och yrkesutbildningsanordnare kommer att presentera bästa praxis för hur man på ett enkelt och framgångsrikt sätt kan marknadsföra yrkesutbildningskurser för en yngre allmänhet.

Deltagarna kommer också att ha möjlighet att interagera med nationella kontaktpunkter och andra yrkesutbildningsanordnare i EU-27 under ett nätverkssession. Nätverkssessionen via B2Match kommer att äga rum omedelbart efter webbseminariet. REGISTRERA DIG HÄR

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Medelsvår
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare