Det regionala samarbetsrådet uppmanar alla berörda parter, såsom privata företag, arbetsmarknadens parter, ideella organisationer, utbildningsanordnare, internationella organisationer osv. att gå samman och inrätta koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen på västra Balkan, i enlighet med EU:s bästa praxis och med det gemensamma målet att överbrygga klyftorna i fråga om digital kompetens i Europa.

I detta syfte anordnade det regionala samarbetsrådet en öppet informationsdag i syfte att ge ytterligare information och klargöranden om koalitionen och redogöra för dess omfattning, mål, fördelar och sätt att samarbeta och kommunicera, bland annat.

Hur deltar du i evenemanget?

Open Info Day kommer att äga rum online den 13 juni kl. 10.00–12.00. Delta i evenemanget online på den här länken för att ta reda på mer om det här initiativet och göra din röst hörd!

Det regionala samarbetsrådet stöder processen för digital kompetenshöjning och omskolning som en del av agendan för den gemensamma regionala marknaden 2021–2024.

© Regionala samarbetsrådet (RCC)

INFORMATION
Geografiskt område Turkiet
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare