Under 2021 fick Grekland, Irland, Italien, Lettland, Rumänien och Slovenien sex extra hackatoner under. I dessa länder uppmanas elever i åldern 15–19 år på gymnasiet att bilda lag och använda sina kodningsfärdigheter för att lösa en lokal utmaning.

Efter 24 timmars hackning kommer varje lag att lägga fram sina idéer för en expertpanel som väljer ut de 10 finalistlagen. Alla team kommer att få lika mycket tid, resurser och tillgång till mentorer och expertis för att klara utmaningen, men endast 10 kommer att få chansen att fortsätta med nästa omgång, utveckla sin prototyp, få experthandledning och delta i det sista hackatonet under hösten. Här kommer teamen att kämpa för att bestämma vem som ska vinna svala it-redskap och chansen till mentorskap och coachning för att vidareutveckla sin prototyp.

Vinnaren i varje land kommer också att bjudas in till en jury i Bryssel under EU:s kodvecka den 9–24 oktober 2021.

Följande datum anges för hackatonerna:

  • Rumänien den 17–18 april 2021.
  • Irland – 26–27 april 2021.
  • Grekland – 7–8 maj 2021.
  • Italien den 7–8 maj 2021.
  • Slovenien den 15–16 maj 2021.
  • Lettland den 29–30 maj 2021.

© Europeiska unionen, 1995–2021

INFORMATION
Geografiskt område Rumänien
Ämne Webbutveckling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska, Grekiska, Irländska, Italienska, Lettiska, Rumänska, Slovenska
Evenemangsmiljö Blandade
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Africa/Abidjan
Industri Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som inte definieras ytterligare