Den nya iterationen av World Wide Web, som kallas Web 3.0, kombinerar innovativ teknik såsom teknik för distribuerade liggare (DLT)/blockkedjor, kryptografi, smarta kontrakt och gemensamma API:er. Web 3.0 erbjuder ett alternativt paradigm till den plattformsbaserade Web 2.0-modellen och detta kan ses i tillväxten och dragningen av den decentraliserade digitala ekonomin i hela världen.

Detta onlinemöte, som anordnas av Europeiska kommissionen, kommer att undersöka hur EU bidrar till att bygga upp framtida offentliga tjänster som är förankrade i blockkedjeteknik. Syftet är att undersöka hur den offentliga sektorn är ledande när det gäller att bredda användningen av sådan teknik och hur man kan utnyttja denna teknik i linje med europeiska värderingar och principer.

Onlinesessionen kommer att omfatta följande ämnen:

  • Inledning: EU:s vision och åtgärder för blockkedjeteknik [EU:s blockkedjestrategi]
  • Den europeiska infrastrukturen för blockkedjetjänster (EBSI) – vägen framåt illustreras med
  • Utbyte av utbildningsmeriter för året med digitala färdigheter.
  • Spårning av produkter till stöd för EU:s politik.
  • Den europeiska blockkedjans regulatoriska sandbox

Det europeiska blockkedjepartnerskapet (EBP), ett initiativ på EU-nivå för att utveckla en EU-strategi för blockkedjeteknik och bygga upp en blockkedjeinfrastruktur för offentliga tjänster. Initiativet European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) förvaltas av EBP och är ett flerlandsprojekt som sammanför alla EU-medlemsstater samt Norge, Liechtenstein och Ukraina som observatör i samarbete med Europeiska kommissionen. EBSI är ett offentligt initiativ som utnyttjar blockkedjans egenskaper för att stödja utvecklingen av bättre offentliga tjänster för hela Europa. I synnerhet stöder EBSI utbytet av examensbevis eller andra utbildningsbevis på ett sätt som gör det lätt att kontrollera och hacka eller förfalska. Dessutom tillhandahåller den lösningar för att bekämpa varumärkesförfalskning eller genomförandet av det digitala passprodukten som kan användas till stöd för EU:s gröna agenda.

Tillsammans med EBP och EBSI lanserar kommissionen en regulatorisk sandlåda för blockkedjeteknik och decentraliserade datalösningar. Det europeiska regelverket för blockkedjeteknik kommer att tillhandahålla en paneuropeisk experimentram för innovativa tekniska lösningar som inbegriper blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare. Syftet är att öka rättssäkerheten för framtida tjänster som är beroende av konvergens av innovativ teknik.

Du måste registrera dig för att delta i evenemanget.

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Blockkedja
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Africa/Abidjan
Industri Informations- och kommunikationsteknik som inte är klassificerad någon annanstans