Delta i den andra upplagan av Europas konferens om digital omvandling i Bryssel och på nätet den 28 juni. Bygga vidare på framgångarna med 2021 års upplaga genom att sammanföra olika industrisektorer från hela Europa och företrädare för olika europeiska företag för en omgivande diskussion om digital omvandling och ekonomisk återhämtning. Tematiska ämnen kommer att omfatta delning av industriella data, tillgång till och samarbete samt de dubbla ambitionerna om en grön och digital omställning av Europas ekonomier

Att delta i samtalet är beslutsfattare, företrädare för industrin och i hög grad europeiska uppstartsföretag och expanderande företag, och diskuterar vad som är nästa resa för Europas digitala omvandling. 

Upptäck hela dagordningen och registrera dig här
 

© xartproduktion – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Internet of Things, Big Data, Blockkedja, Molnbaserad databehandling, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Blandade
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare