Delta i EntreComp for Digital Hackathon!

  • Vill du arbeta med människor från hela Europa för att hejda utvecklingen av entreprenörsutbildning och digitala färdigheter?
  • Är du intresserad av att utveckla innovativa lösningar för att stödja lärande som fungerar med dessa kompetenser?
  • Vill du utforska DigComp och EntreComp inom ramen för den gröna omställningen?

Evenemanget äger rum under 2 dagar, den 15–16 juni, och kommer att stödja människor från entreprenörsandan och den digitala praxisen och politiken och göra det möjligt för dem att diskutera nya idéer i samarbetsgrupper och ta fram lösningar på utmaningarna. Varje grupp kommer att stödjas av en sakkunnig kontaktperson. deltagarna måste dock samarbeta för att hitta lösningar på utmaningarna och utbyta idéer. I slutet av varje workshop kommer grupperna att presentera sina resultat för huvudgruppen.

Upptäck hela dagordningen och registrera dig nu!

© EntreComp Initiative

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter inom utbildning., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare