Det digitala forumet 2022 anordnas gemensamt av Europeiska kommissionen och det franska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. Detta tvådagarsevenemang kommer att äga rum den 21–22 juninätet och i Toulouse. Den kommer särskilt att fokusera på frågor som rör EU:s suveränitet och autonomi.

Med tanke på de osäkra omständigheterna i världen står Europa inför frågor om sin ställning när det gäller att säkra europeiska värden, ta itu med samhällsutmaningar på det mest effektiva sättet och säkerställa välstånd och möjligheter för Europas medborgare. Under svåra omständigheter som covid-19-pandemin har tekniken visat sig kunna hålla samhället och ekonomin igång, samtidigt som löftet om genombrott inom hälsa, energi och rörlighet upprätthålls. Det ökade beroendet av teknik har dock belyst Europas beroende av andra regioner när det gäller råvaror, energi och viktiga komponenter.

Konferensen för det digitala forumet 2022 kommer att ta upp dessa nyckelfrågor och försöka hitta lösningar för framtiden. Konferensen kommer att inledas med fyra workshoppar, följt av plenarsessionen, som kommer att omfatta en rad framstående och inspirerande talare från den digitala sektorn, beslutsfattare och den akademiska världen.

Workshop om digitala färdigheter och målen för det digitala decenniet

Bland annat kommer workshoppen om digitala färdigheter och målen för det digitala decenniet att äga rum den 21 juni 00:10–12:30.

Denna workshop kommer att inriktas på hur man ska nå målet för kompetens i det digitala decenniet, och särskilt hur man ska nå 20 miljoner IKT-specialister senast 2030, med konvergens mellan könen. Denna diskussion kommer att bidra till samrådet med berörda parter om den pågående strukturerade dialogen om digitala färdigheter och digital utbildning.

Workshoppen kommer att inledas med en paneldiskussion för att presentera ämnet. Talarna kommer att dela med sig av sina erfarenheter, lyfta fram god praxis och beskriva utmaningar. Under uppdelningssessionerna kommer deltagarna att få möjlighet att samarbeta med andra i mindre grupper. De kommer att uppmanas att lägga fram idéer om vad EU, de nationella regeringarna och berörda parter bör göra för att nå målen för det digitala decenniet. Deltagarna kommer att få möjlighet att diskutera, bilda nätverk och dela med sig av sina åsikter och utbyta idéer för att hitta bästa praxis i ämnet.

Nedan följer några av de talare som redan har bekräftats:

Workshoppen bör därför ge förslag till åtgärder som kan vidtas på EU-nivå eller nationell nivå för att bidra till uppnåendet av målen för det digitala decenniet för IKT-specialister samt öka antalet sektorsexperter som använder avancerad digital teknik.

Hur anmäler du dig till evenemanget?

Upptäck hela programmet för alla workshoppar och plenarsessioner.

Registrera dig här och följ instruktionerna nedan:

1) du måste först skapa ett nytt konto på det franska ordförandeskapets plattform för delegater (om du inte har den profilen ännu).
2) när du har skapat profilen anmäler du dig till workshoppen vid det digitala forumet på denna särskilda sida. Du behöver följande koder:

Delegation: NUMERIQUE324.ATELIER1

Kod för tillträde: YjV! Y7yDbPfB

© Europeiska kommissionen och det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Grundläggande, Medelsvår, Avancerad, Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för arbetskraften., Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter., Digitala färdigheter för alla
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Blandade
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare