Den europeiska månaden för cybersäkerhet (ECSM) är EU:s årliga informationskampanj om cybersäkerhet som äger rum i oktober i hela Europa.

För att fira kampanjens 10-årsjubileum anordnar Connect University en särskild onlinesession om cybermedvetenhet och cyberresiliens: Ukrainas erfarenheter, oktober 25.

Medvetenhet om cybersäkerhet är en oumbärlig del av att förbättra vår cybersäkerhet. För att lyfta fram denna kritiska del med ett verkligt exempel kommer Oleksandr Potii, biträdande chef för den statliga tjänsten för särskild kommunikation och skydd av information i Ukraina (SSSCIP), tillsammans med företrädare för EU, att ge ett konkret perspektiv på det kritiska behovet av cybermedvetenhet och cyberresiliens.

Vi blir allt mer beroende av uppkopplad teknik. Cyberekosystemet har vuxit mycket snabbare och cybersäkerhet är en mycket viktig fråga för oss alla. Cyberrisker är nästan de främsta på listan över globala hot i hela världen, och följaktligen är det också en av EU:s prioriteringar.

Även om det är ett område där vi har investerat i flera år, och parallellt framåt våra skyddssystem, kommer insatserna att bli framgångsrika endast om vi har de människor som vet hur de ska användas. Det handlar inte bara om specialister – utan omfattar oss alla.

Delteman

  • Översyn av erfarna cyberattacker samt av systemet i Ukraina och dess insatser
  • System för utbildning på cybernivå och planer för en kraftfullare och mer välutbildad arbetskraft
  • Hur EU stöder en effektivisering av yrkescertifieringen
  • Cybersäkerhetsmånadsaktiviteter i Europa

Högtalarsystem

  • Leds av kommissionens talesperson Johannes Bahrke
  • Oleksandr Potii – biträdande chef för SSSCIP
  • Lorena Boix Alonso – direktör för GD Kommunikationsnät, innehåll och teknik – Det digitala samhället, förtroende och cybersäkerhet
  • Juhan Lepaassar – verkställande direktör för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå, Enisa

© Europeiska kommissionen

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Cybersäkerhet, Digitala färdigheter
Svårighetsgrad Digital Expert
Målgrupp Digitala färdigheter för IKT-proffs och andra digitala experter.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Europe/Brussels
Industri Allmänna program och kvalifikationer som inte har definierats ytterligare