Konferensen om artificiell intelligens i utbildning 2021 (AIED) anordnas av International Artificial Intelligence in Education Society (IAIED). Ras och andra ojämlikheter orsakade av diskriminering har kvarstått eller ökat i utbildnings- och yrkessammanhang. Dessutom är mångfalden fortfarande låg i dessa sammanhang. AIED-konferensen är ett tillfälle att reflektera över frågor som rör rättvisa, mångfald och inkludering när det gäller de utbildningsverktyg och algoritmer som används och utvecklas inom utbildningssektorn. AIED 2021-konferensen kommer att inriktas på rättvisa och inkludering. Detta är ett tillfälle att träffa och skapa nätverk med ledare inom deras respektive områden och undersöka hur utbildningssektorn interagerar med artificiell intelligens.

© fizkes – stock.adobe.com

INFORMATION
Geografiskt område Europeiska unionen
Ämne Artificiell intelligens
Svårighetsgrad Medelsvår, Avancerad
Målgrupp Digitala färdigheter inom utbildning.
Språk Engelska
Evenemangsmiljö Virtuellt live
Typ av initiativ EU:s institutionella initiativ
Tidszon Africa/Abidjan
Industri Utbildningsvetenskap