Vägledning för små och medelstora företag om kontroll av informationssäkerhet

För att öka medvetenheten och hjälpa små och medelstora företag att få ett bättre skydd har en grupp av standarder för småföretag och experter på små och medelstora företag tagit fram en vägledning om genomförandet av säkerhetskontroller. Experterna har valt ut 16 av 114 kontroller som ska ge ett viktigt skydd för små och medelstora företag och säkerställa efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen.

Kontrollerna omfattar fyra huvudkategorier:

  • Personliga mål
  • Organisationsåtgärd
  • Delvis organisatoriskt/tekniskt
  • Teknisk (IKT-relaterad)

Förutom att öka medvetenheten om cybersäkerhet syftar denna genomförandevägledning till att bidra till de pågående insatserna för att uppgradera de små och medelstora företagens digitala intensitet.

Små och medelstora cybersäkerhetsföretag kan använda denna vägledning för att skräddarsy lösningar för små och medelstora företag som inte är IKT-företag och stärka deras säkerhetskrav, samtidigt som de uppgraderar sin digitala kapacitet.

KOMMENTERA: Vägledning för små och medelstora företag om kontroll av informationssäkerhet

Du måste logga in för att kommentera