Vad gör elevernas tillgång till digitalt lärande mer jämlik? — OECD 2022

Informations- och kommunikationstekniken (IKT) har blivit ett viktigt verktyg för skolsystemen när de försöker förbättra och effektivisera utbildningen.

Men i vilken utsträckning har studenter med olika socioekonomisk bakgrund tillgång till IKT-baserad kvalitetsundervisning?

Generellt sett tenderar missgynnade elever att ha sämre tillgång till digitala utbildningsmöjligheter både hemma och i skolan. Uppgifterna tyder också på att det sätt på vilket lärare med vissa egenskaper distribueras kan underlätta rättvisan.

Två exempel som lyfts fram i denna sammanfattning är lärarnas digitala själveffektivitet och utbildning i IKT-baserad undervisning.

KOMMENTERA: Vad gör elevernas tillgång till digitalt lärande mer jämlik? — OECD 2022

Du måste logga in för att kommentera