Utveckling av digitala färdigheter inom yrkesutbildning för lärare: trender (UNEVOC – Unesco)

Syftet med denna studie är att kartlägga trender och utmaningar i utbildningen av lärare och utbildare inom yrkesutbildning i samband med digitalisering, och att identifiera exempel på innovativa insatser för lärarutbildning inom yrkesutbildning som har visat sig vara framgångsrika.

För att få en bättre förståelse för de senaste trenderna i utvecklingen av digitala färdigheter inom yrkesutbildningen utforskar denna studie dess status både före och under covid-19-pandemin. I rapporten undersöks hur olika länder har reagerat på behovet av att övergå till distansundervisning. Den tar också upp hur länderna har hjälpt lärare och utbildare inom yrkesutbildning att utveckla de färdigheter och den kompetens som krävs för att använda digitala verktyg, tjänster och teknik för att tillhandahålla högkvalitativ, elevcentrerad utbildning, särskilt praktiskt inriktat lärande, vilket är utmärkande för tillhandahållande av högkvalitativ yrkesutbildning.

KOMMENTERA: Utveckling av digitala färdigheter inom yrkesutbildning för lärare: trender (UNEVOC – Unesco)

Du måste logga in för att kommentera