Uppnå ett mer formellt erkännande av IKT-personal i Malta

08 Augusti 2022, 09:41 http://www.eskills.org.mt

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har blivit den främsta drivkraften bakom ekonomisk tillväxt. Det underblåser ekonomin, företag och individer med obegränsad potential för tillväxt och utveckling. Det finns inte en enda samhällssektor som inte påverkas av IKT:s enorma potential. Myndigheter, företag och samhället i stort har blivit alltmer beroende av robust och säker IKT-infrastruktur och IKT-tjänster.

För att säkerställa att vi fullt ut kan frigöra IKT-kraften för vårt samhälle behöver vi en högkvalificerad och kompetent IKT-professionell arbetskraft. Det är viktigt att IKT-arbetskraften erkänns och värderas och att det säkerställs att samma arbetskraft kommer att fortsätta att växa för att klara den ständigt ökande efterfrågan och kommer att fortsätta att förbättra sina färdigheter, sin kompetens och sin förmåga att leverera de lösningar som krävs.

Ladda ner studie

KOMMENTERA: Uppnå ett mer formellt erkännande av IKT-personal i Malta

Du måste logga in för att kommentera