Teknikens inverkan på personer med autismspektrumstörning: En systematisk litteraturöversikt

Autistiska människor (ASD) tycker ofta om att interagera med datorer på grund av den upplevda säkerheten och tillförlitligheten hos sådana interaktioner. Denna uppsats presenterar en omfattande undersökning av befintlig forskning om användning av teknik för att utbilda individer med ASD. Översynen omfattar 94 studier som illustrerar hur teknikintegration i utbildningsmiljöer stöder förbättringen av olika färdigheter bland personer med ASD.

Dessutom gräver den i överväganden om användarupplevelse, användbarhet och tillgänglighet, vilket belyser införlivandet av spelelement för att förbättra inlärningsmiljöer. I den systematiska litteraturöversikten understryks den lovande utvecklingen när det gäller att utveckla och bedöma system och tillämpningar som är skräddarsydda för användare av autismspektrumtillstånd. Att utnyttja tekniska framsteg som virtuella agenter, artificiell intelligens, virtuell verklighet och förstärkt verklighet främjar en gynnsam inlärningsmiljö som underlättar kontinuerlig tillväxt för personer med ASD.

Artikeln är organiserad på följande sätt: Avsnitt 2 presenterar den teoretiska bakgrunden, avsnitt 3 beskriver forskningsmetodiken, avsnitt 4 analyserar de erhållna resultaten och slutligen avsnitt 5 belyser slutsatserna och rekommendationerna för det framtida arbetet.

KOMMENTERA: Teknikens inverkan på personer med autismspektrumstörning: En systematisk litteraturöversikt

Du måste logga in för att kommentera