Support Policies Addressing the Digital Skills Gap, JRC (2022)

Europa är i stort behov av digitala färdigheter, men bilden ser olika ut från en EU-medlemsstat till en annan och från en demografisk grupp till en annan. 2022 års rapport från Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum Supporting Policies Addressing the Digital Skills Gap ställs mot denna bakgrund. 

I rapporten analyseras de senaste relevanta uppgifterna från tillförlitliga källor om digital kompetens och digitala arbetstillfällen, såsom Eurostat, OECD och Cedefop, och det görs en titt på hur den digitala kompetensklyftan ser ut på arbetsmarknaden. Syftet är att skapa skillnader mellan datauppsättningarna (på grundval av olika metoder) och ge rekommendationer om de samhällsgrupper som är i störst behov av kompetenshöjning och omskolning som bör prioriteras av beslutsfattarna. I rapporten försöker man besvara följande frågor: 

  1. Vilka typer av digitala kompetensklyftor kan vi konstatera inom EU? 
  2. Vilka sociodemografiska grupper är i störst behov av konkreta åtgärder för att förvärva digitala färdigheter? 

Genom dessa frågor syftar forskningen till att stödja flera av de senaste målen för det digitala decenniet om digitala färdigheter, som nämns i handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter och åtgärderna i den europeiska kompetensagendan, bland annat följande: Åtgärd 2: Stärka kompetensinventeringen, Åtgärd 3: EU-stöd för strategiska nationella kompetensutvecklingsåtgärder. och åtgärd 6: Kommissionens stöd till digitala färdigheter för alla, och handlingsplanen för digital utbildning, prioritering 2, Förbättra digitala färdigheter och kompetenser för den digitala omvandlingen.

Läs GFC:s fullständiga rapport på Europeiska kommissionens webbplats

KOMMENTERA: Support Policies Addressing the Digital Skills Gap, JRC (2022)

Du måste logga in för att kommentera