Studie av data och digitala färdigheter för alla icke-IT-roller inom flera branscher

Irland har ett rykte som en ”digital ledare”, som för närvarande rankas på femte plats i Europeiska kommissionens DESI-rapport 2022. Det irländska utbildningssystemet är i topp 5 av 14 EU-länder. Irland har ambitiösa mål att ”öka andelen vuxna med åtminstone grundläggande digitala färdigheter till 80 % fram till 2030”, men ytterligare framsteg måste göras för att förbättra kärndata och digitala färdigheter och ta itu med de rapporterade svårigheterna med att locka till sig talanger. Samtidigt ökar efterfrågan på data och digital kompetens inom Irlands nyckelindustrier snabbt i takt med att tekniken utvecklas och fler organisationer försöker digitalisera.

Denna studie syftar till att samla branschledares synpunkter på följande ämnen:
● De specifika data och digitala färdigheter som krävs för alla icke-IT-roller nu och i framtiden
● Om elever som lämnar skolan, utexaminerade och anställda har dessa grundläggande färdigheter
● Tillämpligheten av nuvarande utbildning på industrins behov och uppbyggnad av framtida kapacitet inom dessa kompetensområden.

Primärdata samlades in genom detaljerade fokusgruppsdiskussioner med 36 branschledare som representerar 13 globala, digitalt transformerade organisationer. En anonym onlineundersökning genomfördes av 108 branschledare som representerar ett spektrum av funktioner och branschtyper. Resultaten från denna process testades i workshops med 15 ämnesexperter.

Rapporten är uppbyggd enligt följande:

  • I avsnitt 1 beskrivs rapportens övergripande politiska sammanhang och motiv.
  • I avsnitt 2 diskuteras metodiken och tillvägagångssättet.
  • I avsnitt 3 diskuteras resultaten i förhållande till de tre forskningsfrågorna.
  • I avsnitt 4 beskrivs slutsatserna och rekommendationerna.

Den fullständiga rapporten finns på denna länk.

KOMMENTERA: Studie av data och digitala färdigheter för alla icke-IT-roller inom flera branscher

Du måste logga in för att kommentera