Rapport om framtiden för sysselsättningen (2020)

06 Maj 2022, 06:25 WEF:s rapport om framtidens jobb

Denna rapport från Världsekonomiskt forum (WEF) ger de insikter som behövs för att styra arbetsmarknaderna och arbetstagarna mot olika möjligheter i dag och i framtiden. Den kartlägger framtidens jobb och färdigheter och följer förändringstakten och färdriktningen.

Syftet med rapporten är att belysa följande:

  1. de pandemirelaterade störningarna hittills under 2020, som har kontextuerats i en längre historia av ekonomiska cykler.
  2. de förväntade utsikterna för nya arbetstillfällen och teknisk kompetens under de kommande fem åren. 

KOMMENTERA: Rapport om framtiden för sysselsättningen (2020)

Du måste logga in för att kommentera