Översyn av datalänk i obligatorisk utbildning – JRC (2022)

Under de senaste åren har datorteknik blivit en grundläggande färdighet för alla, inte bara för datorforskare. Trots det ökande utnyttjandet dyker en rad frågor och utmaningar upp för en effektiv integrering av kompetens inom terrorismbekämpning i den obligatoriska utbildningen. Denna rapport uppdaterar och minskar resultaten från CompuThink-studien från 2016 och ger en uppdaterad översikt i 22 EU-medlemsstater och åtta länder utanför EU.  Den innehåller således en omfattande sammanfattning av bevisen, inklusive elva rekommendationer för politik och praxis.

Studien inriktades på några nyckelfrågor som rör integreringen av färdigheter i terrorismbekämpning i den obligatoriska utbildningen:

• Hur ser läget ut när det gäller att integrera terrorismbekämpning i EU:s obligatoriska utbildningsmiljöer?

• Vilka är de centrala egenskaperna hos terrorismbekämpning och dess förhållande till datavetenskap, informationsteknik och databehandling?

• Hur utvecklas och bedöms kompetens inom terrorismbekämpning i EU:s obligatoriska utbildning?

• Hur kan datorutbildningen i EU förbättras?

Studien har samlat in ett brett spektrum av belägg från en systematisk litteraturgenomgång, en enkät med företrädare för utbildningsministerier, två webbaserade samråd och djupgående fallstudier i nio europeiska länder med halvstrukturerade intervjuer (med experter, beslutsfattare, skolledare, lärare) och fokusgrupper (med elever). 

Denna publikation är en rapport från Gemensamma forskningscentrumet (JRC), Europeiska kommissionens forsknings- och kunskapstjänst.

KOMMENTERA: Översyn av datalänk i obligatorisk utbildning – JRC (2022)

Du måste logga in för att kommentera