Övergångsstäder (Cedefop – 2022)

Städerna är viktiga aktörer när det gäller att begränsa klimatförändringarna och forma den gröna omställningen genom tjänster och regleringskompetens. Att använda konceptet smarta och gröna städer i befintliga och nya stadsmiljöer bidrar till att uppnå ambitionerna i den europeiska gröna given.

I detta policydokument redogörs för en framtidsstudie om Cedefops kompetens, där man tittade på de yrken och färdigheter som hjälper städerna att bli smartare och grönare och den roll som yrkesutbildning kan spela för att utveckla dem.

KOMMENTERA: Övergångsstäder (Cedefop – 2022)

Du måste logga in för att kommentera